UWAGA - zanim zaczniesz cokolwiek czytać, najpierw koniecznie przeczytaj informację na stronie głównej.

1.III.14


KOCHAJ BLIŹNIEGO!


          Jeśli zapytać chrześcijanina, jakie jest nadrzędne przykazanie boże, odpowie "kochaj bliźniego swego jak siebie samego!". Jest to jeden z głównych nakazów wpajany wielu z nas od najmłodszych lat. Rzeczywiście stoi to w zgodzie z wieloma tekstami Pisma Świętego:

Ga 5:14
14. (...) Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
(BT)

Rz 13:8-10
8. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo.
9. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!
10. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.
(BT)

Łk 10:27
27. (...) Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego.
(BT)

Należy też przedkładać dobro innych nad własne:

1 Kor 10:24
24. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego!
(BT)

1 Kor 13:4-5
4. Miłość (...)
5. (...) nie szuka swego.
(BT)

Ponadto winniśmy wybaczać doświadczane krzywdy i nie szukać zadośćuczynienia czy odwetu:

Kpł 19:18
18. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!
(BT)

Mt 18:21-22
21. Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: "Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?"
22. Jezus mu odrzekł: "Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy".
(BT)

Co więcej na zło jesteśmy zobowiązani odpowiadać dobrem:

Rz 12:17
17. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!
(BT)

Rz 12:21
21. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!
(BT)

Na tym nie koniec. Nauczanie biblijne idzie jeszcze dalej, nakazuje bowiem kochać nawet nieprzyjaciół:

Łk 6:27-28
27. Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą;
28. błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.
(BT)

Mt 5:39-40
39. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!
40. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz!
(BT)

Łk 6:35
35. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając.
(BT)

Rz 12:14
14. Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie!
(BT)

Zgodnie z tymi nakazami miłość wobec innych ludzi jak również miłość nieprzyjaciół jest bardzo ważnym przykazaniem. Poza tym należy odpuszczać winowajcom i nie wolno szukać zemsty za doznane szkody. Naszą odpowiedzią na zło powinno być dobro.
Niewątpliwie trudne to słowa, jeśli chcieć wprowadzić je w życie. Ale cóż, skoro takie są prawa boże, trzeba je uznać i przyjąć. I wszystko wydawałoby się jasne, klarowne i spójne, gdyby nie szereg zupełnie innych nakazów Boga, sprzecznych i całkowicie przeciwstawnych wobec powyższych. Z tych odmiennych przykazań bożych zapisanych w Biblii wynika, że na zło w żadnym razie nie powinniśmy odpowiadać dobrem, wręcz przeciwnie należy odwzajemniać tym samym - złem. Można również zapomnieć o nadstawianiu przysłowiowego drugiego policzka. Co więcej na krzywdę należy odpłacać krzywdą, na szkodę - szkodą. Bóg daje nam wręcz pełne prawo, pozwolenie, a nawet nakaz i zobowiązanie do zemsty i odwetu na tych, którzy postępują niewłaściwie:

Kpł 24:19-20
19. Ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił.
20. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony.
(BT)

Wj 21:24-25
(...)
24. oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę,
25. oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec.
(BT)

Ogólnie rzecz biorąc, wbrew uprzednim nakazom, należy rewanżować się zemstą na swoich krzywdzicielach, nieprzyjaciołach i wrogach:

Kpł 26:7-8
7. Będziecie ścigać nieprzyjaciół, a oni upadną od miecza przed wami,
8. (...) Wasi wrogowie upadną od miecza przed wami.
(BT)

Jr 50:15-16
15. (...) Pomścijcie się nad nim! Postąpcie z nim tak, jak on postępował [z innymi]!
16. Wyniszczcie w Babilonie tych, co sieją, i tych, co chwytają za sierp w czas żniwa. (...)
(BT)

Pwt 28:7
7. Pan sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw tobie, zostaną pobici przez ciebie. (...)
(BT)

Jdt 9:2
2. "Panie, Boże mego praojca Symeona,
Ty mu dałeś w rękę miecz,
aby wywarł pomstę na cudzoziemcach, (...)"
(BT)

1 Krn 17:7
7 (...) "To mówi Pan Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska, spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim izraelskim.
8 I byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się udałeś, i wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. (...)
(BT)

Jdt 8:35
35. (...) "Idź w pokoju, a Pan Bóg niech cię prowadzi, aby wywrzeć pomstę na wrogach naszych".
(BT)

Zatem miłość czy nienawiść? Zemsta czy wybaczenie? Litość czy zawiść? Bez wątpienia ciężko znaleźć na to jednoznaczą odpowiedź w Biblii. Trudno uzyskać z niej jasne wskazania, które można by uczynić zbiorem zasad swojego postępowania.
Wszelkie opinie czy polemiczne uwagi a także wszystkie inne informacje o nieścisłościach, uchybieniach, błędach w tekście proszę kierować pod adres:
          strona0biblii@poczta.onet.pl
Postaram się odpowiedzieć lub dokonać sprostowań.
Data ostatniej modyfikacji:
1.III.14

Copyright (c) 2014 mawi