UWAGA - zanim zaczniesz cokolwiek czytać, najpierw koniecznie przeczytaj informację na stronie głównej.

2.III.14


BÓG MIŁOSIERNY?


          Kościoły chrześcijańskie, dokonując interpretacji Biblii, zwykle przedstawiają Boga jako istotę miłosierną i litościwą, kochająca wszystkich ludzi. I jest ku temu w Piśmie Świętym niemało przesłanek, cześć tekstów biblijnych w ten właśnie sposób obrazuje Boga:

Wj 34:6
6. (...) "Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność (...)"
(BT)

2 Kor 1:3
3. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, (...)
(BT)

Ne 9:17
17. (...) Ty jesteś Bogiem przebaczenia,
jesteś łaskawy i miłosierny,
cierpliwy i wielkiej dobroci;
(BT)

Ba 2:27
27. Postąpiłeś jednak względem nas, Panie, Boże nasz, według całej swej łagodności i wielkiego miłosierdzia swego, (...)
(BT)

Jk 5:11
11. (...) Pan pełen jest litości i miłosierdzia.
(BT)

Mdr. 9.1
1. Boże przodków i Panie miłosierdzia, któryś wszystko uczynił swoim słowem
(...)
(BT)

Tak Bóg ukazuje się nam jako istota pełna dobra, współczucia, wybaczenia i empatii. W oparciu o ten wizerunek boży budowane jest też nauczanie wielu wyznań chrześcijańskich. Niewątpliwe jest to ujmujący obraz Boga odpowiadający wielu. Większość ludzi takiego Boga chce mieć. Napawa on otuchą, zaufaniem, nadzieją.
Nie poprzestając jednak na powyższych przekazach i wczytując się głębiej w słowa biblijne, można dojść do wniosku, że rzecz wygląda jednak inaczej. Liczne teksty Pisma Świętego świadczą o tym, że obraz Boga jest zgoła inny, wręcz przeciwny w stosunku do nauki wielu wyznań chrześcijańskich. Z Biblii wynika bowiem, że Bóg jest istotą wyjątkowo mściwą, brutalną i bezwzględną:

Na 1:2
2. Zazdrosnym i mszczącym się Bogiem jest Pan;
mścicielem jest Pan i Władcą [pełnym] gniewu;
Pan mści się nad swymi wrogami i
długo się gniewa na swoich nieprzyjaciół.
(BT)

Rz 12:19
19. (...) Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan (...)
(BT)

Ez 25:17
17. "Dokonam na nich wielkiej pomsty za pomocą srogich kar. Wtedy poznają, że Ja jestem Pan, gdy dokonam na nich pomsty".
(BT)

Joz 24:19
19. "(...) On Bogiem świętym i jest Bogiem zazdrosnym i nie przebaczy wam występków i grzechów."
(BT)

1 Tes 4:6
6. (...) albowiem jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego.
(BT)

Iz 47:3-4
3. (...) Wezmę pomstę, nie oszczędzę nikogo. -
4. [Mówi] nasz Odkupiciel, na imię Mu Pan Zastępów, Święty Izraela.
(BT)

Tutaj zatem Bóg jawi się już jako istota zawistna i okrutna, nie stroniąca od wendety. Czy wobec tego Bóg jest pełen miłości i zlitowania, czy pomsty i odwetu? Oceńcie sami.
Wszelkie opinie czy polemiczne uwagi a także wszystkie inne informacje o nieścisłościach, uchybieniach, błędach w tekście proszę kierować pod adres:
          strona0biblii@poczta.onet.pl
Postaram się odpowiedzieć lub dokonać sprostowań.
Data ostatniej modyfikacji:
2.III.14

Copyright (c) 2014 mawi