UWAGA - zanim zaczniesz cokolwiek czytać, najpierw koniecznie przeczytaj informację na stronie głównej.

11.VII.02


OTO SŁOWO BOŻE


          Biblijny Bóg, objawiając człowiekowi swoje Słowo w Piśmie Świętym, daje mu prawa, według których winien postępować. Postępowanie według tych praw, jak uczy religia chrześcijańska, ma zapewnić człowiekowi zbawienie. Jednocześnie, regulując zasady współżycia między ludźmi, Biblia ma uczynić znośniejszym życie jeszcze tu na ziemi, aby upływało nam ono w szczęściu i wzajemnej miłości. O ile mniej doznawalibyśmy przecież cierpień, gdyby nie łamane były nakazy takie jak "nie kradnij", "nie oszukuj", "nie zabijaj". Zasadności tych praw chyba nikt nie podważa. Jednak Pismo Święte przekazuje ludziom także wiele innych co najmniej dziwnych, czasem wręcz absurdalnych nakazów i zawiera wiele tekstów, po przeczytaniu których wydaje się wątpliwe to, że ich autorem jest Bóg.
          Niektóre biblijne nakazy budzą mniejsze lub większe wątpliwości, ponieważ pozbawione są jakiejkolwiek zasadności czy sensu. Rodzi się wtedy pytanie czy te dane ludziom prawa rzekomo boskie zostały rzeczywiście zapisana przez Boga. Jeśli tekst biblijny, który wydaje się być mało sensowny, dotyczy niezbyt ważnej sprawy, to co najwyżej wzbudza uśmiech na twarzy. Jednak niektóre przekazane w Biblii ludziom prawa są tak okrutne i wstrząsające, iż nie można uwierzyć, że są to słowa i nakazy boskie, ponieważ burzą obraz Boga dobrego sprawiedliwego i miłosiernego. I nawet jeśli ktoś wciąż będzie twierdził, że ich autorem jest Bóg to jest pewne, iż nie jest to Bóg w jakiego wierzą obecnie chrześcijanie. Aby nie być gołosłownym, postaram się więc przedstawić dziwne i wzbudzające wątpliwości fragmenty Biblii. Będą wśród nich fragmenty zabawne, mniej zabawnecałkiem nie zabawne, a także teksty moim zdaniem naprawdę mocno poruszające i porażające bezwzględnością i brutalnością, o autorstwo których nikomu do głowy nie przyszłoby posądzać Boga. Ale zacznę od tych "lekkich", zabawnych wręcz śmiesznych nakazów bożych pochodzących ze Starego Testamentu. A oto niektóre z nich:

Kpł 19:19
19.(...) Nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici.
(BT)

Kpł 19:27
27. Nie będziecie obcinać w kółko włosów na głowie. Nie będziesz golił włosów po bokach brody.
(BT)

Pwt 23:11-15
11. Jeśli się znajdzie wśród ciebie człowiek nieczysty z powodu zmazy nocnej, wyjdzie z obozu i do obozu twego nie wróci.
12. Pod wieczór wymyje się, a o zachodzie słońca może wrócić do obozu.
13. Będziesz miał miejsce poza obozem i tam poza obóz będziesz wychodził.
14. Zaopatrzysz się w kołek, a gdy wyjdziesz na zewnątrz, wydrążysz nim dołek, a wracając przykryjesz to, czegoś się pozbył,
15. gdyż Pan, Bóg twój, przechadza się po twoim obozie, aby chronić ciebie, a wrogów na łup twój wydać. Stąd obóz twój musi być święty. Pan nie może w nim ujrzeć nic odrażającego, aby się nie odwrócił od ciebie.
(BT)

(cóż za szczegółowe uwagi praktyczne dotyczące kołka i dołka)

Kpł 22:24
24. Zwierzęcia, która ma jądra zgniecione, starte, wyrwane albo wycięte, nie będziecie składać w ofierze Panu i nie będziecie takich rzeczy robić w waszym kraju.
(BT)

Wj 21:28
28. Jeśliby wół pobódł mężczyznę lub kobietę tak, iż ponieśliby śmierć, wówczas wół musi być ukamienowany
(BT)

Kolejne fragmenty przedstawione poniżej są już mniej zabawne:

Pwt 25:11-12
11. Jeśli się bić będą mężczyźni, mężczyzna i jego brat, i zbliży się żona jednego z nich i - chcąc wyrwać męża z rąk bijącego - wyciągnie rękę i chwyci go za części wstydliwe,
12. odetniesz jej rękę, nie będzie twe oko miało litości.
(BT)

Co za absurdalne nakazy?

Wj 22:17
17. Nie pozwolisz żyć czarownicy.
(BT)

Kpł 21:16-20
16. Dalej Pan powiedział do Mojżesza:
17. Tak mów do Aarona: Ktokolwiek z potomków twoich według ich przyszłych pokoleń będzie miał jakąś skazę, nie będzie mógł się zbliżyć, aby ofiarować pokarm swego Boga.
18. Żaden człowiek, który ma skazę, nie może się zbliżać - ani niewidomy, ani chromy, ani mający zniekształconą twarz, ani kaleka,
19. ani ten, który ma złamaną nogę albo rękę,
20. ani garbaty, ani niedorozwinięty, ani ten, kto ma bielmo na oku, ani chory na świerzb, ani okryty liszajami, ani ten, kto ma zgniecione jądra.
(BT)

Przecież to zalegalizowana prawnie dyskryminacja inwalidów.

Pwt 23:2-3
2. Nikt, kto ma zgniecione jądra lub odcięty członek, nie wejdzie do zgromadzenia Pana.
3. Nie wejdzie syn nieprawego łoża do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu nie wejdzie do zgromadzenia Pana.
(BT)

Tu znowu nakaz boży dyskryminujący Bogu ducha winnych ludzi poczętych poza związkami małżeńskimi.

Pwt 23:4-5
4. Nie wejdzie Ammonita i Moabita do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu; nie wejdzie do zgromadzenia Pana na wieki,
5. za to, że nie wyszli oni ku wam na drogę z chlebem i wodą, gdyście szli z Egiptu i jeszcze opłacili przeciwko tobie Balaama, syna Beora, z Petor w Aram-Naharaim, aby cię przeklinał.
(BT)

A tu z kolei niesprawiedliwość dotykająca osoby o innym pochodzeniu narodowościowym (rasizm?).

          Kolejne fragmenty przedstawiają już w całej okazałości brutalne i barbarzyńskie prawo boże. Oto za co groziło kamienowanie czyli kara śmierci:

Pwt 21:18-21
18. Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, nie słuchającego upomnień ojca ani matki, tak że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny,
19. ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta,
20. i powiedzą starszym miasta: Oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upomnienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu.
21. Wtedy mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze. Usuniesz zło spośród siebie, a cały Izrael, słysząc o tym, ulęknie się.
(BT)

Pwt 22:13-14
13. Jeśli ktoś poślubi żonę, zbliży się do niej, a potem ją znienawidzi,
14. zarzucając jej złe czyny, i zniesławi ją mówiąc: Poślubiłem tę kobietę, a zbliżywszy się do niej, nie znalazłem u niej oznak dziewictwa,
(BT)
Pwt 22:20-21
20. (...) jeśli oskarżenie to okaże się prawdziwym, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety,
21. wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienowaćją będą mężowie tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca. Usuniesz zło spośród siebie.
(BT)

Kpł 24:11
11. Syn Izraelitki zbluźnił przeciwko Imieniu i przeklął je. Przyprowadzono go do Mojżesza. Matka jego nazywała się Szelomit, córka Dibriego z pokolenia Dana.
(BT)
Kpł 24:13-14
13. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza:
14. Każ wyprowadzić bluźniercę poza obóz. Wszyscy, którzy go słyszeli, położą ręce na jego głowie. Cała społeczność ukamienuje go.
(BT)

Kpł 20:9-10
9. Ktokolwiek złorzeczy ojcu albo matce, będzie ukarany śmiercią: złorzeczył ojcu lub matce, ściągnął śmierć na siebie.
10. Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica.
(BT)

Wj 21:15
15. Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią.
(BT)

Wj 35:2-3
2. Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie dla was świętym szabatem odpoczynku dla Pana; ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią.
3. Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach.
(BT)

Rdz 38:24
24. Po około trzech miesiącach doniesiono Judzie: Twoja synowa Tamar stała się nierządnicą i nawet stała się brzemienną z powodu czynów nierządnych. Juda rzekł: wyprowadźcie ją i spalcie!
(BT)

Naprawdę nie rozumiem jak odnieść te prawa do nakazu "nie zabijaj".

          Teraz przedstawię moim zdaniem jedne z bardziej wstrząsających tekstów biblijnych. Nie do wiary, że cytowane poniżej słowa są słowami, zaleceniami, nakazami Boga. Najpierw przytoczę fragment, w którym Bóg udziela rad dotyczących sposobu prowadzenia walk zbrojnych. Pierwsze co rzuca się w oczy to ogromne okrucieństwo i barbarzyństwo w zalecanym przez Boga postępowaniu. Po drugie a może przede wszystkim jak w ogóle Bóg może nakłaniać do walki, do wojny, Bóg, który mówi, aby oddać szatę gdy zabiorą płaszcz, który mówi, aby nadstawiać policzek, który mówi, aby na każde zło dobrem odpowiadać.

Pwt 20:10-16
10. Jeśli podejdziesz pod miasto, by z nim prowadzić wojnę, najpierw ofiarujesz mu pokój,
11. a ono ci odpowie pokojowo i bramy ci otworzy, niech cały lud, który się w nim znajduje, zejdzie do rzędu robotników pracujących przymusowo, i będą ci służyli.
12. Jeśli ci nie odpowie pokojowo i zacznie z tobą wojować, oblegniesz je.
13. Skoro ci je Pan, Bóg twój, odda w ręce - wszystkich mężczyzn wytniesz ostrzem miecza.
14. Tylko kobiety, dzieci, trzody i wszystko, co jest w mieście, cały łup zabierzesz i będziesz korzystał z łupu twoich wrogów, których ci dał Pan, Bóg twój.
15. Tak postąpisz ze wszystkimi miastami daleko od ciebie położonymi, nie będącymi własnością pobliskich narodów.
16. Tylko w miastach należących do narodów, które ci daje Pan, twój Bóg, jako dziedzictwo, niczego nie zostawisz przy życiu.
(BT)

A poniżej przedstawiłem przykład wcielenia powyższych nakazów bożych w życie:

Lb 31:1-3
1. Rzekł Pan do Mojżesza:
2. Pomścij Izraelitów na Madianitach. Potem zostaniesz przyłączony do twoich przodków.
3. Rzekł więc Mojżesz do ludu: Przygotujcie spośród siebie mężów na wyprawę wojenną przeciw Madianitom; mają im wymierzyć pomstę Pana.
(BT)
Lb 31:7-10
7. Według rozkazu, jaki otrzymał Mojżesz od Pana, wyruszyli przeciw Madianitom i pozabijali wszystkich mężczyzn.
8. Zabili również królów madianickich. Oprócz tych, którzy zginęli [w walce]: Ewi, Rekem, Sur, Chur i Reba - razem pięciu królów madianickich. Mieczem zabili również Balaama, syna Beora.
9. Następnie uprowadzili w niewolę kobiety i dzieci madianickie oraz zagarnęli jako łup wszystko ich bydło, stada i cały majątek.
10. Spalili wszystkie miasta, które tamci zamieszkiwali, i wszystkie obozowiska namiotów.
(BT)
Lb 31:14-18
14. I rozgniewał się Mojżesz na dowódców wojska, na tysiączników i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej.
15. Rzekł do nich: Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety?
16. One to za radą Balaama spowodowały, że Izraelici ze względu na Peora dopuścili się niewierności wobec Pana. Sprowadziło to plagę na społeczność Pana.
17. Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną.
18. Jedynie wszystkie dziewczęta, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, zostawicie dla siebie przy życiu.
(BT)

Szokujące. Brak słów.

          I jeszcze jeden fragment z Biblii, który mówi o karze jaką ponieśli ci którzy sprzeniewierzyli się Bogu (obecnie coś takiego określa się mianem masakry i zbrodni przeciwko ludzkości):

Wj 32:26-29
26. Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: Kto jest za Panem, do mnie! A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego.
27. I rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego.
28. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów.
29. Mojżesz powiedział wówczas do nich: Poświęciliście ręce dla Pana, ponieważ każdy z was był przeciw swojemu synowi, przeciw swemu bratu. Oby Pan użyczył wam dzisiaj błogosławieństwa!
(BT)

O dziwo postępowanie to nie tylko nie jest to potępione ale jest godne błogosławieństwa.

          Czy po przeczytaniu powyższych tekstów biblijnych można wierzyć w to, że zawierają one nakazy Boga? Czy tak barbarzyńskie prawa mógł dać ludziom Bóg. Jeśli tak to nie są to nakazy ani słowa Boga, w którego wierzy większość chrześcijan tzn. Boga pokoju, Boga dobrego i miłosiernego ale są to słowa Boga wojny, zemsty, zniszczenia i pożogi.
Wszelkie opinie czy polemiczne uwagi a także wszystkie inne informacje o nieścisłościach, uchybieniach, błędach w tekście proszę kierować pod adres:
          strona0biblii@poczta.onet.pl
Postaram się odpowiedzieć lub dokonać sprostowań.
Data ostatniej modyfikacji:
11.VII.02

Copyright (c) 2002 mawi