UWAGA - zanim zaczniesz cokolwiek czytać, najpierw koniecznie przeczytaj informację na stronie głównej.

01.II.14


Sprzeczności nauki bożej


Wybaczenie czy odwet

Czytając słowa Biblii, trudno ustalić czy należy wybaczać doznane krzywdy, czy je sobie zdecydowanie wetować na tych, od których krzywd doświadczyliśmy.

Mt 5:39-40
39. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!
40. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz!
(BT)

Kpł 24:19-20
19. Ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił.
20. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony.
(BT)

Kpł 19:18
18. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!
(BT)

Jdt 8:35
35. (...) "Idź w pokoju, a Pan Bóg niech cię prowadzi, aby wywrzeć pomstę na wrogach naszych".
(BT)

Łk 6:29-30
29. Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty!
30. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje.
(BT)

Jr 50:15-16
15. (...) Pomścijcie się nad nim! Postąpcie z nim tak, jak on postępował [z innymi]!
16. Wyniszczcie w Babilonie tych, co sieją, i tych, co chwytają za sierp w czas żniwa.
(BT)


Miłość czy nienawiść

Próbując wypełniać zalecenia Pisma Świętego, zupełnie nie wiadomo, jak odnosić się do nieprzyjaciół.

Łk 6:27-28
27. Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą;
28. błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.
(BT)

Kpł 26:7-8
7. Będziecie ścigać nieprzyjaciół, a oni upadną od miecza przed wami,
8. (...) Wasi wrogowie upadną od miecza przed wami.
(BT)

Rz 12:14, 17, 21
14. Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie!
(...)
17. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!
(...)
21. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!
(BT)

Pwt 28:7
7. Pan sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw tobie, zostaną pobici przez ciebie.
(BT)

Mt 5:44
44. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują;
(BT)

2 Sm 7:9
9. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół.
(BT)


Radość czy smutek

Nieszczęście innych powodem do radości czy smutku?

Prz 24:17
17. Nie ciesz się z upadku wroga, nie raduj się w duszy z jego potknięcia,
(BT)

Ps 58:11
11. Sprawiedliwy się cieszy, kiedy widzi karę, myje swoje nogi we krwi niegodziwca.
(BT)


Pycha czy pokora

Czynić dobro skromnie i skrycie czy demonstracyjnie i publicznie?

Mt 6:1
1. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli
(BT)

Mt 5:16
16. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki
(BT)


Wola wolna czy bezwolna

Biblia w wielu miejscach niesie przekaz, wedle którego to od samego człowieka zależy jego postępowanie: złe bądź dobre. Czy decyzja moralna jest w naszych rękach?

Jr 18:11
11. (...) Nawróćcie się więc każdy ze swej złej drogi, a uczyńcie lepszymi wasze drogi i wasze czyny!
(BT)

Pwt 11:26-28, 32
26. Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo.
27. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, które ja wam dzisiaj daję -
28. przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie.
(...)
32. wypełniajcie pilnie wszystkie prawa i nakazy, które ja wam dzisiaj daję.
(BT)

Tb 13:8
8. (...) Nawróćcie się, grzesznicy, i postępujcie przed Nim sprawiedliwie, kto wie, może sobie w was upodoba i okaże wam miłosierdzie
(BT)

Ale też z wielu tekstów Pisma Świętego wynika, że Bóg zna nasze przyszłe wybory, czyny, i z góry wie czy postąpimy właściwie, czy grzesznie. Czy decyzja moralna człowieka jest przesądzona wcześniej?

Mt 26:31, 33-34
31. Wówczas Jezus rzekł do nich: Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy.(...)
(...)
33. Odpowiedział Mu Piotr: "Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię".
34. Jezus mu rzekł: "Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz".
(BT)

J 13:21, 24, 26
21. (...) "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi".
(...)
24. (...) "Kto to jest? O kim mówi?"
(...)
26. Jezus odparł: "To ten, dla którego umaczam kawałek [chleba], i podam mu". Umoczywszy więc kawałek [chleba], wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty
(BT)

Mk 14:18, 20
18. A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: "Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi, ten, który je ze Mną".
(...)
20. On im rzekł: "Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza w misie."
(BT)


Predestynacja czy indeterminizm

Czy zbawienie człowieka zależy od niego samego i jego uczciwej bądź grzesznej "samostanowionej" drogi życiowej?

Mk 16:16
16. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
(BT)

Mt 18:3
3. Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
(BT)

Mt 25:1, 10-13
1. Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego.
(...)
10. (...) Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto.
11. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam!"
12. Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was".
13. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
(BT)

Mt 5:20
20. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
(BT)

Czy może zbawienie jest przesądzone wcześniej i przeznaczone tylko dla wybranych przez Boga?

Łk 13:23-24
23. Raz ktoś Go zapytał: "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?" On rzekł do nich:
24. "Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli."
(BT)

Dz 13:48
48. Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.
(BT)

Mt 22:2, 14
2. "Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi."
(...)
14. "Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych".
(BT)

Dn 12:1-2
1. (...) W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.
2. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.
(BT)Wszelkie opinie czy polemiczne uwagi a także wszystkie inne informacje o nieścisłościach, uchybieniach, błędach w tekście proszę kierować pod adres:
          strona0biblii@poczta.onet.pl
Postaram się odpowiedzieć lub dokonać sprostowań.
Data ostatniej modyfikacji:
01.II.14

Copyright (c) 2014 mawi