UWAGA - zanim zaczniesz cokolwiek czytać, najpierw koniecznie przeczytaj informację na stronie głównej.

24.I.14


WOLNA WOLA


          Zgodnie z nauczaniem i doktryną kościoła katolickiego człowiek dysponuje tzw. wolną wolą. Wolna wola oznacza możliwość podejmowania przez każdą osobę niezawisłych, suwerennych i swobodnych decyzji. Krótko mówiąc, przystępując do wszelkich działań, mamy wybór. Według tego twierdzenia, stając przed jakąkolwiek decyzją moralną, w następstwie której nasze czyny przyjmują określony kształt, możemy wybrać czy postąpimy dobrze i uczciwie, czy źle i grzesznie.
Wedle nauki kościoła wybór należy do nas i od nas zależy to czy popełniamy uczynki szczytne i chwalebne, czy grzeszne i niegodne. Zatem z punktu widzenia wyznania katolickiego konsekwencją powyższej autonomii człowieka jest również to, że indywidualne zbawienie ludzi wydaje się być w ich własnych rękach. Jeśli w wyniku podejmowanych decyzji nasze czyny są zgodne z nakazami bożymi, ostatecznie zapewniamy sobie zbawienie. Z kolei "aktywność" wbrew przykazaniom bożym skazuje na potępienie. Czy jednak według Pisma Świętego działania człowieka rzeczywiście zależą od niego samego, czy w istocie posiada on wolną wolę?

W Biblii wielokrotnie przedstawiane są sytuacje, kiedy to Jezus przepowiada przyszłość lub zapowiada precyzyjnie sposób postępowania (złego/dobrego) osób, a jego słowa następnie spełniają się.

Mt 26:31-34
31. Wówczas Jezus rzekł do nich: "Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada.
32. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei".
33. Odpowiedział Mu Piotr: "Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię".
34. Jezus mu rzekł: "Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz".
(BT)

J 13:21-26
21. To powiedziawszy Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi".
22. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi.
23. Jeden z uczniów Jego - ten, którego Jezus miłował - spoczywał na Jego piersi.
24. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: "Kto to jest? O kim mówi?"
25. Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: "Panie, kto to jest?"
26. Jezus odparł: "To ten, dla którego umaczam kawałek [chleba], i podam mu". Umoczywszy więc kawałek [chleba], wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty
(BT)

Mk 14:17-21
17. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastoma.
18. A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: "Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi, ten, który je ze Mną".
19. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: "Czyżbym ja?"
20. On im rzekł: "Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza w misie.
21. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził".
(BT)

Skoro więc sposób postępowania ludzi jest z góry ustalony, skoro Bóg wie, kiedy uczynimy źle, a kiedy dobrze, skoro nasze wybory są zdecydowane wcześniej, gdzie tu wolna wola? Funkcjonują różne przekonania na ten temat. Koncepcja predestynacji zdaje się wykluczać wolną wolę. Natomiast zwolennicy indeterminizmu przyznają sobie wolną wolę, uznając ją za immanentną cechę natury człowieka. Opierając się jednak na Piśmie Świętym - chociażby na przedstawionych fragmentach, wiele wskazuje na to, że wolna wola nie istnieje. Wydaje się, że jest ona jedynie złudzeniem, a my pełnimy tylko rolę pionków w planie Boga. Próżny więc trud człowieka w staraniach o właściwe postępowanie i nabożne działanie. Bezcelowy trud w wysiłkach o prawe i bezgrzeszne życie. Jeśli nasze czyny - co wynika z Biblii - są znane i zdeterminowane wcześniej, jeśli wiadomo, kiedy postąpimy źle, a kiedy dobrze, jeżeli z góry znany jest nasz bilans życiowy, to tym samym nie ma tu miejsca na wolną wolę. I nie ma przestrzeni na swobodne decyzje moralne przy wyborze dobrych lub złych dróg życiowych. Zgodnie z Pismem Świętym przesądzone i od nas niezależne wydaje się być również nasze zbawienie lub potępienie.
Wszelkie opinie czy polemiczne uwagi a także wszystkie inne informacje o nieścisłościach, uchybieniach, błędach w tekście proszę kierować pod adres:
          strona0biblii@poczta.onet.pl
Postaram się odpowiedzieć lub dokonać sprostowań.
Data ostatniej modyfikacji:
24.I.14

Copyright (c) 2014 mawi